Putao Village, Shuanghe Town, Changning County of Yibin after the earthquake on Monday night. Photo/Zhang Jian (NBD)

Editor: Gao Han